I løpet av de siste sju årene, har Flytteservice AS utført mer enn 6000 store og små oppdrag. I løpet av denne perioden har vi fått elleve negative anmeldelser på Google. Rent matematisk vil dette si at kun 0,18 prosent av de som har benyttet seg av oss til flyttingen sin, er misfornøyde. En 99,82 prosent kundetilfredshet er ikke noe å kimse av, men vi ønsker likevel at dette tallet skal gå helt opp til 100. 

Enhver kritikk er verdt å ta til seg, så vi kan forbedre oss. Noe av det som går igjen i de få negative tilbakemeldingene vi får, handler om pris, uorganisert arbeid, og skade på møbler. Dette er derimot noe som enkelt kan unngås. For at ikke du skal få en negativ opplevelse, har vi tatt for oss en typisk dårlig anmeldelse og punktvis forsøkt å redegjøre for kundens misnøye. 

En typisk dårlig anmeldelse: 

  1. Gjennomføringen av jobben virket improvisert og uorganisert.

Det finnes flere grunner til at dette kan skje, og like mange løsninger på problemet. Nøkkelen er kommunikasjon. Om vi snakker sammen før oppdraget for å bekrefte mengde på flyttegods og om du har noen spesielle eiendeler som krever ekstra oppmerksomhet, vil dette være svært hjelpsomt. Vi kontakter deg gjerne på telefonen eller mail for å høre om vår informasjon og planlegging er tilstrekkelig. Om vi for eksempel ankommer din adresse, og det viser seg at du har et vesentlig større flyttelass en vi har fått opplyst, at trappene er smale, det er langt å gå fra parkering til huset, eller bare store og tunge møbler, vil dette ta ekstra tid. 

En sofa er ikke bare en sofa. Den skal kanskje pakkes inn, og mange mindre møblementer må legges i tunge esker eller poser. Da vil våre ansatte være nødt til å improvisere og ta uforutsette beslutninger. Det ønsker hverken vi eller du. Gi oss så mye informasjon om dette som mulig for at vi skal kunne gi et best mulig estimat. God og åpen kommunikasjon gjør det mulig for oss å gi et best mulig estimat, og vil gagne oss alle til en vinn-vinn-situasjon. 

  1. Anbudet fravek med over 50% av fakturaen.

Det er alltid beklagelig når kunden får seg en negativ overraskelse i form av høyere kostnader. Likevel må vi påpeke at alle våre tilbud er estimater, mens den endelige fakturaen vil basere seg på medgått tid. Uansett om den viker fra prisestimatet, vil den være korrekt ut fra tilbudet og medgått tid. Dette står godt forklart i selve tilbudet før man tegner avtale, og på ordren som sendes ut skriftlig. Og igjen, avviket gjenspeiler seg oftest i at vi mangler opplysninger som gjør at flyttingen krever lengre tidsbruk. 

Lastebil fra Flytteservice AS

  1. Flyttepersonalet var ineffektive og brukte lenger tid enn forespeilet.

Alle tilbudene våre er estimater, basert på informasjonen kunden har gitt oss. Dette gjelder også tiden vi har beregnet å bruke på flyttingen. Noen ganger vil dette gi utslag positivt, i form av at vi bruker mindre tid enn anslått, men det kan også gå i motsatt retning, der vi bruker lengre tid. Med riktig kommunikasjon før flytteprosessen, vil dette bli et betydelig mindre problem. 

Dette vil også ha effekt på fakturaen, da alle våre oppdrag faktureres på medgått tid. I anslaget vårt beregner vi med de ansattes pauser og pust i bakken, ikke kun effektiv flyttetid. Vi prøver å holde våre ansatte så effektive som mulig, men disse er også mennesker som blir slitne og trenger pauser. Ikke glem at flytting er hardt manuelt arbeid, og flyttefolkene har krav på gode arbeidsforhold. Ikke minst kjører vi store lastebiler der det er vanlig å beregne 30 prosent ekstra kjøretid. Maks grense på lastebiler er 80 kilometer i timen, og vinter er mer krevende forhold der det er snø og is. 

  1. Møbler ble skadet under flyttingen.

Dette er noe vi gjør vårt ytterste for ikke å la skje. Alle møbler og esker skal behandles med forsiktighet og respekt. Sjekk alltid med forsikringsselskapet ditt at det dekker flytting, i tilfelle noe skulle skje. Det betrygger oss begge! 

Du kan spare opptil 20 prosent av flyttekostnadene om planleggingen gjøres riktig. Og ingenting gjør oss gladere enn om du er 100 prosent fornøyd med flyttejobben! Om du lurer på noe, kan du ta kontakt for en hyggelig prat!

Leave a Reply