11. oktober ble Flytteservice sertifisert som Miljøfyrtårn i en seremoni på Bærumskonferansen på Scandic Fornebu. Ordfører Lisbeth Hammer Krog sto for utdelingen, og Merethe Mikkola, daglig leder i Flytteservice, tok imot prisen.

For bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise at de tar samfunnsansvar, er Miljøfyrtårnet Norges mest brukte og høythengende sertifikat. For å bli sertifisert, må man oppfylle en rekke krav og kriterier som aktivt bidrar til en bærekraftig framtid. 

Dette er noe Flytteservice tar på alvor. Vi har flyttebiler som går på biogass, og vi samarbeider med gjenvinningsstasjonene Isi og Franzefoss for sortering av avfall. Ansvarlig håndtering av energi, avfall, transport og innkjøp, samt forskriftsmessig arbeidsmiljø, er punkter som definerer en miljøbedrift. Flytteservice er stolte av å oppnå denne prisen. Slik kan både vi, og du som vår kunde, flytte med god samvittighet. 

Flytteservice Miljøfyrtårn-sertifisert
(foto: Hannah Aune, Bærum kommune)

Leave a Reply